Vina healthcare products services

Nguyên lý sản phẩm

Sharing is caring!

Từ 400 năm trước Công nguyên, Hypocrates – vị tổ sư của y học thế giới đã nói: “Ai nắm vững cột sống, người đó nắm vững sinh mệnh con người. Cột sống chỉ huy tất cả, tất cả từ đó mà ra, tất cả lại trở về đó.”

Vậy tại sao cột sống lại có vai trò quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta đến vậy? Ấy là bởi vì :

  • Cột sống chính là trụ cột sức mạnh của cơ thể
  • Cột sống chính là trụ cột của hệ thống thần kinh
  • Cột sống chính là sự lưu thông mạch máu não
  • Cột sống chính là sự lưu thông dịch não tủy

Sản phẩm máy massage Ceragem được hoạt động trên nguyên lý quan trọng nhất là nguyên lý xoa bóp, tác động lên cột sống của người sử dụng, từ đó giúp cột sống được khỏe mạnh, góp phần cải thiện và phục hồi các cơ quan phủ tạng của người nằm máy.

“Ai nắm vững cột sống, người đó nắm vững sinh mệnh con người.
Cột sống chỉ huy tất cả, tất cả từ đó mà ra, tất cả lại trở về đó.” – Hypocrates

Liên hệ