Dịch vụ

Thuê máy Ceragem Master

Sharing is caring!

Đồng dạng với chiều cao, chiều dài cột sống của con người biến đổi theo từng cá nhân. CERAGEM Master V3 đo cột sống của từng người sử dụng để phân tích và cho bạn những cảm nhận hoàn toàn khác biệt. (Tính năng nhận dạng cột sống thông minh)

Bài viết liên quan

Liên hệ